laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2720/21439
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1399/09/26


الزامات و اولويت‌هاي تدوين بودجه سال 1400 شهرداري تهران

مصوب 1399/09/23الزامات و اولويت‌هاي تدوين بودجه سال 1400 شهرداري تهران
ماده واحده:
شهرداري تهران مكلف است به منظور بهبود كيفيت زندگي شهروندان با توجه و تأكيد بر اجتماع‌محور شدن فعاليت‌هاي شهرداري تهران در سال 1400، تحصيل منابع پايدار، مولدسازي دارايي‌ها، جلب سرمايه‌گذاري و تنوع‌بخشي در شيوه‌هاي تأمين مالي با بهبود انضباط مالي، لايحه بودجه سال 1400 شهرداري تهران را با رعايت الزامات و اولويت‌هاي ذيل، حداكثر تا سي‌ام دي ماه سال1399 جهت بررسي و تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.
الف) جهت‌گيري كلان:
بودجه سال 1400 شهرداري تهران لازم است با استفاده بهينه از منابع به منظور تحقق بخشيدن به جهت‌گيري‌هاي زير تهيه، تدوين و اجرا شود.
1- ارتقاء و بهبود تاب‌آوري شهر در برابر خطرات ناشي از بحران‌هاي طبيعي، شيوع و همه‌گيري كرونا، كاهش آسيب‌هاي اجتماعي با تأكيد بر نقش و مسئوليت اجتماعي مديريت شهري.
2- ارائه خدمات پايدار و باكيفيت به منظور نگهداشت شهر و تأمين نيازهاي شهروندان با تأكيد بر هوشمندسازي، اصلاح فرآيندها و بهبود روش‌ها و كاهش هزينه اداره شهر.
3- توجه به عدالت در توزيع منابع و توجه به مناطق و محلات كمتر توسعه‌يافته.
4- جهت‌دهي به منابع براي تحقق برنامه اولويت‌محور و تحقق‌پذير و تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام اولويت‌دار شهري از طريق مولدسازي دارايي‌ها.
5- بهبود كيفيت زندگي شهروندان از طريق توجه به توسعه محلي با اجراي پروژه‌هاي محلي به منظور رفع مشكلات محلات.
6- توجه به پياده‌مداري و كاهش خودرومحوري در توزيع منابع.
ب) اولويت‌ها:
شهرداري تهران موظف است با توجه به برنامه اولويت‌محور و تحقق‌پذير تدوين شده توسط شوراي اسلامي شهر تهران، در تهيه و تدوين بودجه سال 1400 اولويت‌هاي زير را در هر يك از حوزه‌هاي مأموريتي پيش‌بيني و عملياتي نمايد.
1.ب) مأموريت اجتماعي و فرهنگي:
اولويت‌هاي حوزه مأموريت اجتماعي و فرهنگي عبارتند از:
1. ايجاد و توسعه قطب‌هاي گردشگري و صنايع خلاق (محور ري (راگا)، سرخه‌حصار و مركز در پهنه رودكي)
2. تعيين تكليف سراي محلات و بازسازي، تكميل و توسعه فضاهاي فرهنگي و اجتماعي در محلات با معيار عدالت اجتماعي
3. فعاليت‌هاي هنري، فرهنگي، اجتماعي و ورزشي معطوف به استفاده از ظرفيت‌هاي شهر براي ايجاد شادي جمعي و نشاط اجتماعي و كمك به حل و درمان غم و سوگ ناشي از كرونا، مديريت بحران كرونا و حمايت از اقشار آسيب‌پذير اجتماعي و اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در حوزه فرهنگي و هنري.
4. راه‌اندازي نظام مديريت دانش در حوزه فرهنگي و اجتماعي
2.ب) مأموريت حمل و نقل و ترافيك:
اولويت‌هاي حوزه ماموريت حمل و نقل و ترافيك به ويژه در شرايط درگيري كرونا عبارتند از:
1. توسعه، نوسازي، بهسازي و نگهداشت خطوط و ناوگان مترو
2. توسعه، نوسازي و بازسازي ناوگان سامانه‌هاي اتوبوسراني و تاكسيراني
3. تعمير و نگهداري ابنيه عمراني، ساخت پاركينگ محله‌اي و ساماندهي پارك حاشيه‌اي در سطح شهر تهران
4. مناسب‌سازي و توسعه مسيرها و تسهيلات مد پياده
3.ب) مأموريت خدمات شهري و محيط زيست:
اولويت‌هاي حوزه مأموريت خدمات شهري و محيط زيست عبارتند از:
1. اجراي برنامه عملياتي طرح جامع پسماند شهر تهران و كاهش و تفكيك زباله‌هاي عادي، ساختماني و بيمارستاني
2. تهيه و تدوين طرح جامع فضاي سبز شهر تهران با رويكرد كاهش هزينه‌ها و افزايش سرانه فضاي سبز به صورت محله‌اي
3. ساماندهي و بازچرخاني منابع آبي شهر تهران و ساماندهي روددره‌هاي شهر تهران
4.ب) مأموريت ايمني و مديريت بحران:
اولويت‌هاي حوزه مأموريت ايمني و مديريت بحران عبارتند از:
1. تكميل پروژه‌هاي مديريت سيلاب تهران و احداث شبكه اصلي مديريت آب‌هاي سطحي به خصوص در جهت ايجاد شبكه ايمن مديريت و انتقال سيلاب غرب پايتخت تا رودخانه كرج و ارائه تمهيدات لازم براي تأمين مالي غيرنقد و تهاتر براي تامين مصالح مورد نياز جهت تكميل پروژه‌هاي احداث شبكه اصلي مديريت آب‌هاي سطحي.
2. بروزرساني كمي و كيفي تجهيزات و امكانات سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني.
3. توسعه، تكميل و ارتقاء سامانه هشدار سريع زلزله و سيل شهر تهران.
5.ب) مأموريت شهرسازي و معماري:
اولويت‌هاي حوزه مأموريت شهرسازي و معماري عبارتند از:
1. توسعه عرصه‌هاي عمومي و احداث پياده‌راه‌ها و راسته‌هاي شهري، تفرجگاه‌هاي شهري و احداث ميدانگاه‌هاي پياده و مناسب‌سازي فضاهاي شهري و ساختمان‌ها براي معلولان.
2. بازآفريني شهري، توسعه محله‌اي و بهسازي محيطي.
3. اجراي طرح‌هاي موضعي و موضوعي و تكاليف طرح تفصيلي.
6.ب) مأموريت توسعه مديريت و هوشمندسازي:
اولويت‌هاي مورد نظر در حوزه مأموريت توسعه مديريت و هوشمندسازي عبارتند از:
1. اصلاح و تقويت فرآيند وصول منابع درآمد و بالا بردن ضريب وصول‌پذيري درآمدها.
2. كاهش حجم، اندازه و ساختار از طريق واگذاري واحدهاي عملياتي، خريد خدمات و مشاركت با بخش غيردولتي، حذف واحدهاي غيرضرور، كاهش سطوح مديريت و پست‌هاي سازماني در چارچوب اجراي مفاد ماده بيست و هشتم (28) قانون برنامه ششم توسعه كشور حداقل به ميزان ده درصد (10%).
3. برنامه‌ريزي و اقدام لازم براي وصول مطالبات به ويژه مطالبات از دولت و كاهش دوره‌اي آن به ميزان حداقل ده درصد (10٪) نسبت به سال قبل.
4. استقرار خزانه‌داري الكترونيك با هدف مديريت جريان نقدينگي.
5. راه‌اندازي بازار الكترونيكي تهاتر منابع غيرنقد شهرداري.
ج) الزامات:
با عنايت به رويكرد شوراي اسلامي شهر تهران و مديريت شهري در زمينه افزايش مشاركت اجتماعي، توجه به سرمايه‌هاي انساني، بهره‌گيري از فناوري و استفاده بهينه از منابع، صرفه‌جويي در هزينه‌ها و كاهش تصدي‌ها و واگذاري امور به بخش خصوصي و تعاوني، رعايت الزامات زير در تدوين بودجه سال 1400 توسط شهرداري تهران مورد انتظار است.
1.ج) مباني:
توجه به سياست‌هاي كلي نظام، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي)، قانون برنامه ششم توسعه كشور، برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران (احكام، سند و شاخص‌ها) در تهيه لايحه بودجه سال 1400 شهرداري تهران ضروري است.
2.ج) رويكرد:
بودجه سال 1400 شهرداري تهران مي‌بايست با توجه به رويكردهاي:
1- بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد.
2- بودجه‌ريزي مشاركتي (توجه به نظر شوراياران در تدوين بودجه مناطق 22 گانه و پروژه‌هاي توسعه محلي).
تهيه گردد. انتظار مي‌رود نظرات شوراياران، سازمانهاي مردم‌نهاد و انجمن‌هاي علمي در كنار اخذ نظر از كميسيون‌هاي تخصصي شوراي اسلامي شهر تهران در مراحل مختلف تدوين بودجه به منظور تهيه و تدوين بودجه هماهنگ و همسو با توجه به نظرات همه ذي‌نفعان از شهرداري تهران مورد توجه قرار گيرد.
تبصره:
به منظور كاهش مدت زمان رسيدگي به لايحه بودجه در شوراي اسلامي شهر تهران و محدوديت‌هاي ناشي از شيوع و همه‌گيري كرونا، شهرداري تهران مكلف است در فرآيند تدوين لايحه بودجه سال 1400 نسبت به دعوت و استفاده از نظرات نمايندگان كميسيون‌هاي تخصصي شورا در حوزه مأموريت‌هاي تخصصي و نمايندگان كميسيون برنامه و بودجه در جريان تدوين لايحه اقدام لازم را به عمل آورد. نمايندگان مذكور توسط كميسيون‌ها انتخاب و از سوي هيئت‌رئيسه شورا به شهرداري تهران معرفي خواهند شد.
3.ج) ضوابط:
در تهيه و تدوين بودجه سال 1400 رعايت ضوابط و تكاليف تعيين شده در:
1. برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران (احكام، سند، شاخص‌ها) به ويژه تكاليف سال سوم برنامه و تكاليفي كه به هر دليلي تاكنون اجرايي و عملياتي نشده است.
2. مصوبه «الزام شهرداري تهران در سامان بخشيدن به ارائه لايحه عوارض و نرخ بهاي خدمات» ابلاغي به شماره 160/2499/25017 مورخ 1397/8/29 شوراي اسلامي شهر تهران.
3. دستورالعمل طرز تهيه و تدوين، اجرا و تفريغ بودجه شهرداري، سازمان‌هاي وابسته و موسسات و شركت‌هاي تابعه - ابلاغي وزارت كشور.
4. بخشنامه بودجه سال 1400 شهرداري‌هاي كشور- ابلاغي وزارت كشور.
5. دستورالعمل خزانه‌داري و ساير دستورالعمل‌هاي ابلاغي وزارت كشور كه در اجراي ماده 25 آئين‌نامه مالي شهرداري‌ها تاكنون ابلاغ شده است.
6. لايحه بودجه سال 1400 كل كشور.
ضروري مي‌باشد.
4.ج) انضباط مالي و شفافيت:
به منظور بهبود و ارتقاء انضباط مالي و شفافيت در اجراي بودجه سال 1400 انتظار است، اقدامات اجرايي زير به نحوي عملياتي گردد كه شاهد اجراي بودجه 1400 با شرايط زير باشيم:
1. فراهم كردن زيرساخت نرم‌افزاري به منظور تعريف شناسه پرداخت شامل طبقه‌بندي‌هاي اداري، اقتصادي (فصول و مواد زيرفصول هزينه‌اي)، عملكردي (امور و فصول)، برنامه (برنامه و فعاليت)، محل تأمين اعتبار و رصد ذي‌نفع نهايي و انجام كليه پرداخت‌هاي از طريق شناسه پرداخت.
2. تنظيم، تصويب، اجرا و تفريغ بودجه به تفكيك برنامه اجرايي و بهاي تمام‌شده و مقدار كمّي هدف.
3 .فراهم نمودن امكان نظارت برخط شوراي اسلامي شهر تهران بر فرايند تخصيص و اجراي بودجه.
4. انتشار گزارش تحقق منابع و مصارف بودجه و اجراي تكاليف تبصره‌ها به همراه فهرست حواله‌هاي نقد و غيرنقد پرداخت‌شده توسط خزانه‌داري از طريق سامانه شفافيت در دسترس عموم شهروندان و بروزرساني آن به صورت ماهانه.
5. انتشار گزارش ميزان مطالبات (به تفكيك مطالبات از دولت و ساير مطالبات و نيز به تفكيك مطالبات حوزه شهرسازي و مطالبات در ساير حوزه‌ها) و بدهي‌هاي شهرداري از طريق سامانه شفافيت در دسترس عموم شهروندان و بروزرساني آن به صورت ماهانه.
د. ساختار، محتوا و اسناد لايحه:
شهرداري تهران مكلف است لايحه پيشنهادي بودجه سال1400 را حداكثر تا پايان دي ماه 1399 با رعايت توضيحات زير در چارچوب محتوايي، فرم و ساختار به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.
1.د) ساختار:
لايحه بودجه سال 1400 شهرداري تهران از حيث ساختار ارائه مشتمل بر بخش‌هاي زير خواهد بود.
الف) بودجه عمومي سال 1400 شهرداري تهران.
ب) بودجه شركتي سال 1400 شهرداري تهران.
پ) بودجه سرمايه‌گذاري سال 1400 شهرداري تهران.

2.د) محتوا:
محتواي لايحه بودجه سال 1400 مي‌بايست در چارچوب زير تهيه شود.

1-2- ماده ‌واحده و تبصره‌ها:

1-1-2- تبصره‌هاي بودجه سال 1400 شهرداري تهران به استثنا تبصره‌هاي نظارتي و هماهنگي مي‌بايست داراي رديف بودجه‌اي مشخص باشند و هرگونه بار مالي تبصره‌ها در جداول بودجه منعكس شده باشد.
2-1-2- جدول بهاي خدمات قابل ارائه از سوي شهرداري، سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات وابسته مي‌بايست در قالب يكي از تبصره‌هاي بودجه ارائه شود.
2-2- منابع: شامل درآمدها، واگذاري دارايي‌هاي مالي و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي.
3-2- مصارف: مصارف بايستي در تفكيك‌هاي سه‌گانه ارائه شود:
1-3-2- به تفكيك اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تملك دارايي‌هاي مالي.
2-3-2- به تفكيك مأموريت، برنامه، خدمت، طرح، پروژه.
3-3-2- به تفكيك واحدهاي اجرايي مشتمل بر حقوق و دستمزد، اعتبارات هزينه‌اي، اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي.
4-3-2- حقوق و مزاياي پرداختي براي هر مأموريت بايد در اعتبارات همان مأموريت لحاظ شود.
4-2- بودجه سازمان‌ها، مشتمل بر منابع و مصارف و قيمت تمام‌شده محصولات و خدمات توليدي در كليه سازمان‌هاي وابسته به شهرداري تهران.
5-2- بودجه شركت‌ها و مؤسسات، مشتمل بر منابع و مصارف و قيمت تمام‌شده محصولات و خدمات توليدي در كليه شركت‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداري تهران.
6-2- بودجه سرمايه‌گذاري، مشتمل بر منابع ناشي از جذب مشاركت و سرمايه‌گذاري، واگذاري پروژه‌هاي نيمه‌تمام و آماده بهره‌برداري، اماكن و تأسيسات شهري، مولدسازي دارائي‌ها و مصارف عمومي شهرداري تهران (تأمين مالي پروژه‌ها و طرح‌هاي نيمه‌تمام كه از محل اين منابع تأمين اعتبار خواهند شد).

3.د) اسناد:
لايحه ارائه شده بايد در چارچوب اسناد زير و دربرگيرنده هر يك از موارد در چارچوب مشخص باشد كه لازم است فايل الكترونيك قابل ويرايش آن به شورا ارائه و از طريق سامانه شفافيت در دسترس عموم شهروندان قرار گيرد.

1-3- لايحه بودجه سال 1400 شهرداري تهران مشتمل بر تبصره‌ها، بودجه عمومي، بودجه شركتي و بودجه سرمايه‌گذاري.
2-3- فهرست پيشنهادي دارايي‌ها، شامل اموال و املاك قابل فروش پيش‌بيني‌شده در بخش منابع بودجه سال 1399 به همراه مشخصات كامل و برآورد ارزش اوليه آن‌ها.
3-3- فهرست برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري و مشاركت و ميزان مشاركت مالي و نوع آن.
4-3- فهرست تأمين مالي پروژه‌محور مشتمل بر نوع و ميزان تأمين مالي.
5-3- فهرست اولويت‌هاي تأمين مالي مبتني بر ابزارهاي مالي نوين و بازار سرمايه مشتمل بر نوع، ميزان و ساير پارامترهاي تأمين مالي از بازار سرمايه.
6-3- فهرست پروژه‌هاي نيمه‌تمام شناسايي شده شهرداري تهران كه قابليت واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني را دارند.
7-3- فهرست اماكن در حال بهره‌برداري شناسايي شده شهرداري كه قابليت واگذاري به سازمان‌هاي مردم‌نهاد، اداره به صورت هيأت امنايي يا واگذاري به مديريت محلي را دارند.
8-3- فهرست پروژه‌هاي توسعه محلي مورد تأييد شوراياران به تفكيك منطقه و محله.
9-3- فهرست كمك‌ها.
10-3- پيش‌بيني وضعيت ديون و تعهدات در پايان سال 1399 با توجه به سياست‌هاي اين مصوبه و بر‌ مبناي پيش‌بيني لايحه بودجه پيشنهادي براي بازپرداخت بدهي‌ها يا ايجاد بدهي‌هاي جديد.

هـ)گزارشگري:
شهرداري تهران مكلف است به منظور گزارشگري اجراي تكاليف مصوب شوراي اسلامي شهر تهران گزارش‌هاي زير را حداكثر تا پانزدهم دي ماه 1399 به شورا ارائه و از طريق سامانه شفافيت در دسترس عموم شهروندان قرار دهد.

1. گزارش عملكرد برش سال دوم برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران مشتمل بر گزارش عملكرد طرح‌ها و پروژه‌هاي تكميل‌شده، نيمه‌تمام و اقدام‌نشده به همراه اهداف كمي برنامه‌ها، سنجه‌ها و شاخص‌هاي اندازه‌گيري عملكرد.
2. گزارش تحليلي از كيفيت اجراي برنامه مصوب و دلايل عدم تحقق احتمالي برخي از اهداف برنامه در سال‌هاي اول و دوم برنامه.
3. گزارش اقدامات و فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده براي اجراي تكاليف مقرر در سال سوم ‌برنامه.
4. گزارش عملكرد بودجه سال 1398 (بر اساس تفريغ بودجه) و عملكرد 9 ماهه بودجه سال 1399 شهرداري تهران.
5. گزارش جامع از عملكرد 9 ماهه تبصره‌هاي بودجه سال 1399 به همراه مستندات و دلايل مأموريت‌هاي انجام‌نشده و اثرات ناشي از آن در مصارف بودجه پيشنهادي سال 1400.
6. گزارش اصل و سود و جرائم بدهي به بانك‌ها و اوراق مشاركت و وام‌هاي خارجي (فاينانس و يوزانس) به تفكيك معوقات و بدهي‌هاي سررسيد نشده (با ذكر موعد سررسيد).
7. گزارش جامع و تفصيلي از ديون و بدهي‌هاي مناطق و سازمان‌ها و شركت‌هاي شهرداري تهران، به تفكيك معوقات و بدهي‌هاي سررسيد نشده (با ذكر موعد سررسيد) به تفكيك بدهي‌هاي ثبت شده در دفاتر و برآورد بدهي‌هاي ثبت‌نشده در دفاتر به تفكيك نوع طلبكار اعم از حقيقي و حقوقي با ذكر رديف‌هاي اعتباري ديون ايجاد شده و مستندات مربوط.