laws.tehran.ir
جستجوی ساده
کلمه(ها) عنوان متن | همه کلمات عین عبارت یکی از کلمه ها
شماره صدور(ابلاغ) تاریخ صدور(ابلاغ)از تا شماره جلسه تاریخ جلسه(تصویب)از تا
دوره شوراي شهر نوع مصوبه موضوع


توصیف جستجو :
تعداد یافته ها : 4937

ردیف عنوان تاریخ جلسه(تصویب) شماره صدور(ابلاغ) تاریخ صدور(ابلاغ) نوع مصوبه
201 مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره سه فرعی از شصت و هفت اصلی قطعه دوم تفکیکی (67/3/2) و نه هزار و دویست و هفتاد و نه فرعی از شصت و هفت اصلی قطعه اول تفکیکی (67/9279/1) واقع در محدوده منطقه یک (1) شهرداري تهران 1396/05/15 160/2300-649/12242 1396/05/31 باغات
202 مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره هشتاد و نه فرعی از یک‌صد و هشتاد و هشت اصلی (188/89) واقع در محدوده منطقه بیست (20) شهرداري تهران 1396/05/15 160/2300-642/12209 1396/05/31 باغات
203 نام‌گذاری و تغییر نام دو (2) ایستگاه مترو و هفده (17) معبر عمومی شهر تهران 1396/05/24 160/2310-69/12200 1396/05/31 نامگذاری
204 تثبیت نام و تغییر نام (351) محله شهر تهران 1396/05/22 160/2310-68/12172 1396/05/31 نامگذاری
205 مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره یک‌ هزار و هشت‌صد و هفتاد و نه فرعی از چهار اصلی (4/1879) واقع در محدوده منطقه بیست و یک (21) شهرداري تهران 1396/05/15 160/2300-643/12150 1396/05/30 باغات
206 مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره چهارصد و سه (403) واقع در محدوده منطقه بیست (20) شهرداري تهران 1396/05/15 160/2300-651/12151 1396/05/30 باغات
207 مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره دویست و شصت و هفت فرعی از شصت و نه اصلی (69/267) واقع در محدوده منطقه یک (1) شهرداري تهران 1396/05/15 160/2300-653/12152 1396/05/30 باغات
208 مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره دو فرعی از دویست و هشتاد و چهار اصلی (284/2) واقع در محدوده منطقه یک (1) شهرداري تهران 1396/05/15 160/2300-640/12153 1396/05/30 باغات
209 جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 96/1/3863 مورخ 96/5/9 فرمانداري تهران به متن مصوبه «نظام‌نامه مسئولیت‌پذیری اجتماعی سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شهر تهران» ابلاغی به شماره 160/2313/8816 مورخ 96/4/24 1396/05/29 160/2325/12115 1396/05/30 عمومی
210 مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره سی و هشت فرعی از سه اصلی (3/38) واقع در محدوده منطقه هفده (17) شهرداري تهران 1396/05/17 160/2300-647/12014 1396/05/29 باغات
211 مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره هفتاد و چهار هزار و چهارصد و پنجاه و یک فرعی از دو هزار و سیصد و نود و پنج اصلی قطعه دوم تفکیکی (2395/74451/2) واقع در محدوده منطقه دو (2) شهرداري تهران 1396/05/15 160/2300-635/12015 1396/05/29 باغات
212 مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره یک‌صد و پنجاه و یک فرعی از هفت اصلی (7/151) واقع در محدوده منطقه یک (1) شهرداري تهران 1396/05/15 160/2300-632/11917 1396/05/28 باغات
213 مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره دو هزار و یک‌صد و هفتاد و هشت فرعی از سی و پنج اصلی قطعه سی تفکیکی (35/2178/30) واقع در محدوده منطقه یک (1) شهرداري تهران 1396/05/15 160/2300-645/11924 1396/05/28 باغات
214 گزارش تلفیقی حسابرسی از عملکرد مالی (حساب درآمد و هزینه) شهرداری تهران برای سال مالی منتهی به 1392/12/29 1396/05/24 160/2323/11922 1396/05/28 عمومی
215 مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره دو هزار و دویست و هفتاد و یک فرعی از یک‌صد و بیست و پنج اصلی قطعه دوم تفکیکی (125/2271/2) واقع در محدوده منطقه پنج (5) شهرداري تهران 1396/05/15 160/2300-648/11915 1396/05/28 باغات
216 واگذاری شبکه پذیرش کارت بلیت الکترونیک شهر تهران به بانک شهر 1396/05/17 160/2321/11395 1396/05/22 عمومی
217 مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره یک‌صد فرعی از هفتاد و نه اصلی (79/100) واقع در محدوده منطقه یک (1) شهرداري تهران 1396/05/15 160/2300-633/11426 1396/05/22 باغات
218 مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره یک هزار و سی و سه فرعی از چهار اصلی (4/1033) واقع در محدوده منطقه بیست و دو (22) شهرداري تهران 1396/05/15 160/2300-646/11438 1396/05/22 باغات
219 مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره چهارصد و نوزده فرعی از چهار اصلی (4/419) واقع در محدوده منطقه بیست و یک (21) شهرداري تهران 1396/05/15 160/2300-637/11368 1396/05/22 باغات
220 مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره (4/4/452) واقع در محدوده منطقه دو (2) شهرداري تهران 1396/05/15 160/2300-638/11366 1396/05/22 باغات
221 مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره یک هزار و نه‌صد و سیزده الی یک هزار و نه‌صد و شانزده فرعی از سه اصلی (1916،1915،1914،1913/3) واقع در محدوده منطقه بیست و یک (21) شهرداري تهران 1396/05/15 160/2300-639/11394 1396/05/22 باغات
222 جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 96/1/3479 مورخ 96/5/10 فرمانداري تهران به متن مصوبه «برنامه علمیاتی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار جهاد و شهادت» ابلاغی به شماره 160/2312/8811 مورخ 96/4/24 1396/05/15 160/2320/11177 1396/05/17 عمومی
223 نام‌گذاری و تغییر نام (12) معبر عمومی شهر تهران 1396/04/27 160/2310-66/10672 1396/05/11 نامگذاری
224 انتخاب آقای احمد دنیامالی به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر تهران جهت عضویت در کمیسیون مناقصه موضوع بند "ب" ماده پنجم (5) قانون برگزاری مناقصات مصوب 83/11/3 1396/05/08 160/2317/10719 1396/05/11 عمومی
225 الزام شهرداری تهران به بهره‌گیری از کسب و کار الکترونیک به عنوان یکی از منابع درآمد پایدار شهرداری تهران 1396/05/08 160/2319/10726 1396/05/11 عمومی
یافته ها در هر صفحه صفحه 9 از 198