laws.tehran.ir
شماره ثبت : 160/16471
تاریخ ثبت : 1399/07/22


فرآيند صدور پروانه مرمت و بهره‌برداري از بناهاي تاريخي و ارزشمند شهر تهرانمتن تصویری را وارد نمایید:

تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0

پیشنهادهای مردمی