laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/1257/2720
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1388/02/23


شهر دوستدار كودك

مصوب 1388/02/20


نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

شهر دوستدار كودك

ماده‌واحده:

با استناد به بندهاي دوم (2)، چهارم (4)، پنجم (5)، ششم (6)، هفتم (7)، هجدهم (18)، نوزدهم (19)، بيستم (20) و بيست و سوم (23) ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و الحاقات قانوني بعدي آن در زمينه توسعه فضاهاي فرهنگي، فراغتي و اجتماعي و تمهيد امكانات لازم جهت رفاه و آسايش شهروندان، خصوصاً كودكان و با عنايت به تعهد اجراي برنامه «شهر دوستدار كودك» به صندوق حمايت از كودكان سازمان ملل متحد (يونيسف) از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران و همچنين الحاق شهر تهران به طرح شهرهاي دوستدار كودك در سال 1386 كه به‌ موجب آن شهرداري تهران جهت هدايت پروژه شهر دوستدار كودك در شهرهاي خاورميانه و شمال آفريقا به‌ عنوان دبيرخانه پذيرش مسئوليت نموده است، از تاريخ ابلاغ اين مصوبه شهرداري تهران موظف است با همكاري و هماهنگي ساير مراجع ذي‌ربط خصوصاً دستگاه‌ها و نهادهايي كه به‌ نوعي در ارتباط با اجراي پروژه شهر دوستدار كودك مسئوليت تقبل نموده‌اند، در جهت تحقق پروژه مزبور علاوه بر ارتقاء شرايط زيست‌محيطي عمومي، اقدامات به شرح ذيل را معمول نمايد:

الف - فضاهاي عمومي، شامل مناسب‌سازي فضاي شهري مورد استفاده براي كودكان:

1- استانداردسازي مبلمان شهري به‌ ويژه وسايل خاص كودكان (ورزش، تفريحات و بازي، آموزش و بهداشت) رنگ‌آميزي مناسب و ايجاد يا نگهداري پاكيزه و مناسب سرويس‌هاي بهداشتي (پارك‌ها، فرهنگسراها و مراكز فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري، ايستگاه‌هاي قطار شهري، پايانه‌هاي مسافربري، مراكز گردشگري و مراكز خريد وابسته).

2- مناسب‌سازي حياط، سالن‌ها و سرويس‌هاي بهداشتي و ساير تجهيزات متناسب با شرايط سني كودكان و رعايت استانداردها در اين خصوص.

3- استانداردسازي معماري مدارس و ضوابط مربوط به هنگام صدور پروانه و رعايت اين موازين در حين اجرا.

ب - در زمينه حمل‌ و نقل و ترافيك:

1- اجراي پروژه راه‌هاي امن به مدرسه (نصب چراغ هوشمند و علائم هشداردهنده راهنمايي و رانندگي و خط‌كشي گذر دانش‌آموزان از خيابان‌ها و نصب علائم هشداردهنده راهنمايي و رانندگي)

2- ايمن‌سازي پياده‌روهاي شهري براي كودكان و مادران همراه كودك

3- اجراي پروژه اتوبوس پياده مدرسه (swb) و ايمن‌سازي معابر كودكان

4- همكاري در تأمين فضاي امن حاشيه مدرسه (فضاي پارك سرويس، ايمن‌سازي مسير خروج از مدرسه تا سرويس)

5- الزام استفاده از صندلي مخصوص كودك در وسايل حمل‌ و نقل عمومي با همكاري سازمان‌هاي مربوط.

6- ارائه بليط يا كارت رايگان وسايل حمل‌ و نقل عمومي به افراد زير دوازده (12) سال.

ج - در زمينه فرهنگي، اجتماعي:

1- ايجاد سراي كودك در مناطق 22گانه شهرداري با هدف گسترش خلاقيت و شكوفايي در كودكان با روش‌هاي علمي.

2- ايجاد مراكز مخصوص شيردهي و نظافتي كودك در مراكز تفريحي و پارك‌ها و پايانه‌هاي اتوبوس و مترو و قطار و ديگر فضاهاي عمومي شهري.

3- ايجاد شهرك مينياتوري بر اساس ضوابط ميراث فرهنگي و با موضوع ماكت‌سازي نمادهاي تاريخي ـ فرهنگي، ايراني ـ اسلامي با رويكرد منطقه‌اي.

4- برگزاري جشن‌ها و مناسبت‌هاي ملي و جهاني كودك و خانواده با محوريت كودك به‌ منظور تحكيم بنيان خانواده.

5- توسعه خانه‌هاي اسباب‌بازي با اولويت محلات محروم و هدفمند نمودن فعاليت‌هاي آنها در جهت پرورش مهارت‌هاي كودك.

6- اختصاص بخشي از فعاليت تمامي فرهنگسراها به برنامه‌هاي كودكان.

7- ايجاد مزرعه كودك «باغچه آموزشي كودكان در حريم شهر تهران با همكاري سازمان جهاد كشاورزي استان تهران».

8- ايجاد «موزه بازي و اسباب‌بازي‌هاي قديمي ايران» با جلب همكاري بخش‌هاي دولتي و غيردولتي و با نگاه به مناطق مختلف كشور در اين خصوص.

9- تسريع در اجراي مصوبه طرح دانش و طبيعت

د - در مراكز بهداشتي شهرداري:

1- همكاري براي ارائه آموزش به مادران در دوران بارداري و پس از زايمان تا پايان هشت‌سالگي كودك در زمينه مراقبت از خود و از كودك.

2- همكاري براي ارائه مشاوره‌هاي بهداشتي، تغذيه‌اي و خانوادگي با محوريت «كودك».

3- برگزاري جلسات پرسش (بحث گروهي) با حضور والدين و با هدايت متخصصين.

4- ارائه خدمات ويژه به خانواده‌ها و كودكان در معرض آسيب‌هاي اجتماعي و بهداشتي.

5- همكاري براي آموزش شيوه‌هاي پيشگيري از حوادث خانگي به والدين.

6- همكاري با آموزش‌ و پرورش براي فراهم آوردن زمينه مناسب جهت آموزش‌هاي بهداشتي پيش‌دبستاني.

7- همكاري با سازمان‌هاي ذي‌ربط در خصوص تهيه بسته‌هاي آموزشي (مهارت‌آموزي) براي والدين داراي فرزند زير سه سال.

هـ - در زمينه شهرسازي و معماري:

1- تأمين فضاي مناسب بازي كودكان در مجتمع‌هاي مسكوني احداث‌ شده توسط انبوه‌سازان و سازندگان مسكن.

2- پيگيري تنظيم قوانين رعايت استانداردهاي كاهش مخاطرات و حوادث در مجتمع‌هاي مسكوني در خصوص كودكان.

و - در زمينه مشاركت‌هاي اجتماعي و مردمي:

1- همكاري با سازمان‌هاي مردم‌نهاد براي فرهنگ‌سازي و ايجاد انگيزه در جامعه، جهت توجه به حقوق كودك در نظام شهرنشيني.

2- شناسايي منابع و امكانات حمايت مردمي از كودكان در قالب افراد حقيقي يا حقوقي به‌ عنوان خيرين حامي كودك.

3- همكاري براي سازماندهي كمك‌هاي مردمي جهت نيل به اهداف شهر دوستدار كودك.

ز- تشكيل كميته پيگيري و نظارت:

به‌ منظور پيگيري و نظارت بر اجرايي شدن مصوبه «شهر دوستدار كودك» كميته‌اي با حضور افراد زير تشكيل مي‌شود:

1- سه نفر از اعضاي شوراي شهر تهران ـ از هر كميسيون يك نفر به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران.

2- نماينده معاونت فرهنگي، اجتماعي شهرداري تهران.

3- نماينده معاونت برنامه‌ريزي و هماهنگي شهرداري تهران.

4- نماينده معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران.

5- نماينده معاونت حمل‌ و نقل و ترافيك شهرداري تهران.

6- نماينده سازمان آموزش‌ و پرورش استان تهران.

7- نماينده اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان تهران.

8- نماينده سازمان پارك‌ها و فضاي سبز شهرداري تهران.

9- نماينده سازمان‌هاي مردم‌نهاد مربوط به مديريت شهري.

10- نماينده سازمان بهزيستي استان تهران.

تبصره يكم (1):

مسئوليت كميته پيگيري و نظارت بر عهده نماينده منتخب كميسيون فرهنگي، اجتماعي و زيست شهري شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد.

تبصره دوم (2):

مسئول كميته مجاز است حسب ضرورت از نمايندگان ساير مراجع، دستگاه‌ها و نهادهاي ذي‌ربط جهت شركت در جلسات كميته فوق‌الذكر و ارائه نظرات كارشناسي دعوت نمايد.

تبصره سوم (3):

كميته مزبور موظف است ماهانه جلسات نظارتي و برنامه‌ريزي را تشكيل و نتيجه را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

تبصره چهارم (4):

شهرداري تهران موظف است اعتبارات مورد نياز جهت حسن اجراي اين مصوبه را در رديف‌هاي مربوط در بودجه سنواتي شهرداري پيش‌بيني و لحاظ نمايد.

تبصره پنجم (5):

شهرداري تهران موظف است حداكثر دو ماه پس از ابلاغ اين مصوبه آيين‌نامه اجرايي چگونگي همكاري با سازمان‌هاي ذي‌ربط و برنامه‌ها و جدول زمان‌بندي مربوط به اين مصوبه را تهيه و به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

تبصره ششم (6):

شهرداري تهران موظف است از تاريخ ابلاغ اين مصوبه گزارش حسن اجراي مصوبه را هر شش ماه تهيه و به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

تصویر مصوبه الحاق نشده است.