laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/1270/4474
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1388/03/26


الزام شهرداري تهران به اجراي برنامه اصلاح الگوي مصرف

مصوب 1388/03/12


نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

الزام شهرداري تهران به اجراي برنامه اصلاح الگوي مصرف

ماده يكم (1):

با عنايت به اين‌ كه سال 1388 از سوي مقام معظم رهبري حضرت آيت اﷲ خامنه‌اي مد ظله ‌العالي به‌عنوان سال اصلاح الگوي مصرف تعيين شده است در راستاي تحقق رهنمودهاي ارزشمند معظم له و بهينه‌سازي مصرف و استفاده صحيح از منابع موجود و صرفه‌جويي و پيشگيري از اسراف و تبذير در كلان‌شهر تهران، شهرداري تهران موظف است با استفاده از موارد مندرج در پيوست اين مصوبه نسبت به تعيين شاخص‌هاي اصلاح الگوي مصرف متناسب با مأموريت‌هاي قانوني خود و در چارچوب مصوبه برنامه پنج‌ ساله شهرداري تهران كه متعاقباً ابلاغ مي‌شود، اقدامات لازم را معمول نموده و گزارش لازم را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

ماده دوم (2):

به استناد مفاد ماده هفتادم (70) قانون وظايف، تشكيلات و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و شهرداران مصوب 75/3/1 و الحاقات قانوني بعدي آن خصوصاً بندهاي دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هجدهم، نوزدهم قانون صدرالذكر، شوراي اسلامي شهر تهران به‌منظور ايجاد هماهنگي و پيگيري اجراي بهينه برنامه‌هاي اصلاح الگوي مصرف در كلان‌شهر تهران ستاد هماهنگي اصلاح الگوي مصرف در شورا و تحت مسئوليت رئيس شوراي اسلامي شهر تهران تشكيل و با دعوت از كليه دستگاه‌ها و نهادها و سازمان‌هاي اجرايي در كلان‌شهر تهران نسبت به ايجاد هماهنگي و پيگيري در حسن اجراي برنامه‌هاي مرتبط در راستاي تحقق مأموريت‌هاي مديريت واحد شهري به‌ ويژه در موارد مندرج در پيوست اين مصوبه اقدام مي‌نمايد.

تبصره:

به‌ منظور پايش و نظارت مستمر جهت تحقق مفاد اين مصوبه ستاد هماهنگي اصلاح الگوي مصرف موظف است نسبت به تدوين نظام نظارت و پايش برنامه‌هاي مرتبط و دستورالعمل‌هاي موضوعه با هماهنگي كليه دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط در كلان‌شهر تهران اقدام و بر اساس آن اعمال نظارت و پيگيري نمايد.

دستورالعمل:

"برنامه‌هاي اصلاح الگوي مصرف"

«ضميمه مصوبه»

«برنامه‌هاي اصلاح الگوي مصرف»

الف - تنوير افكار عمومي:

1- استفاده از ظرفيت و توانمندي و امكانات در اختيار به‌ منظور تنوير افكار عمومي، آگاه‌سازي همگاني و اطلاع‌رساني شهروندان در زمينه اهميت، ضرورت و راهكارهاي اصلاح الگوي مصرف.

2- اقدام در زمينه شناسايي، معرفي و تجليل از شهروندان و تشكل‌ها و نهادهاي نمونه در زمينه اصلاح الگوي مصرف.

3- استفاده از ظرفيت مشاركت‌هاي مردمي نهادها، گروه‌هاي داوطلب، شوراياري‌ها و نهادهاي مردمي محلي در تحقق اصلاح الگوي مصرف با تأكيد بر نقش خانواده در اين مهم.

4- حمايت مادي و معنوي از ارائه ابتكارات، ابداعات، اختراعات و توليدات طرح‌ها و نوآوري‌ها در اين زمينه.

5- اقدام در خصوص آموزش‌هاي شهروندي از طريق تهيه فيلم، لوح فشرده كتابچه، بروشورها و بسته‌هاي آموزشي و علمي و كاربردي مبتني بر آموزه‌هاي ديني و فرهنگي با محتواي ارائه راهكارها و الگوهاي مصرف بهينه در زمينه‌هاي مختلف و ارائه آن به شهروندان.

ب - اصلاح گردش عمليات سازماني:

1- تدوين شاخص‌ها و راهكارهاي اصلاح الگوي مصرف و اجراي آن (آب، برق، سوخت) در شهرداري.

2- اقدام در زمينه كوتاه كردن و بهينه‌سازي فرايند اداري مراجعات مردم در زمينه صدور پايان كار، صدور پروانه و ... و حذف يا كاهش تشريفات زائد اداري و كاغذبازي در اين حوزه‌ها.

3- اقدام لازم در كوچك‌سازي و بهينه‌سازي ساختار و عملكرد دستگاه‌هاي اداري و اجرايي خود.

4- برون‌سپاري و واگذاري تصدي‌گري‌هاي اجرايي قابل‌ واگذاري شهرداري به مردم، بخش خصوصي، تشكل‌ها و نهادهاي مردمي و شوراياري‌ها و ... .

5- شفاف‌سازي هرچه بيشتر فرايندها، عملكردهاي مالي و درآمدي و هزينه‌اي شهرداري نظير مناقصات، مزايده‌ها، عقد قراردادها، عملكرد پيمانكاران و سوق دادن هر چه بيشتر شهرداري به رعايت آيين‌نامه معاملات و رعايت انضباط مالي، ارائه بودجه عملياتي و نظارت مالي دقيق.

6- كاهش هزينه‌هاي غيرضروري ستادي شهرداري.

7- تحقق مكانيزاسيون خدمات شهري و اتوماسيون اداري و ايجاد و توسعه دفاتر خدمات الكترونيك شهري.

8- اتخاذ تدابير و تصميمات لازم به‌ منظور كاهش سفرهاي غيرضروري درون‌شهري از طريق توزيع عادلانه جغرافيايي خدمات، اماكن و فضاهاي خدماتي و رفاهي.

9- اقدام جدي براي توسعه حمل‌ و نقل عمومي از طرق مختلف به‌ منظور كاهش مصرف سوخت و انرژي و پيش‌بيني راهكارهاي كاهش ترافيك (به‌ خصوص توسعه حمل‌ و نقل ريلي).

10- نظارت هرچه بيشتر شهرداري در اجراي مبحث 19 ساختمان به‌ خصوص رعايت شاخص‌هاي مصرف مناسب انرژي سرمايشي، گرمايشي و سوخت در ساخت‌ و سازها.

ج - بهينه‌سازي مديريت و رفتار سازماني:

1- اقدام در زمينه آموزش كاركنان و ارتقاي مهارت شغلي آن‌ها و افزايش بهره‌وري و كارايي سازماني.

2- جلوگيري از حجيم شدن بدنه اجرايي و يا تشكيل سازمانها، شركت‌ها و تشكيلات جديد كه ايجاد آن‌ها مستلزم استخدام نيروهاي جديد باشد.

3-كاهش زمان اجراي پروژه‌هاي عمراني و خدماتي از طريق اعمال مديريت صحيح زمان و مهندسي ارزش.

4- استفاده بيشتر از انرژي خورشيدي در پارك‌ها، معابر و فضاهاي عمومي و گسترش آن به ساختمان‌هاي مسكوني، تجاري و اداري در اختيار.

5- تعيين موضوعات و پروژه‌هاي مسئله محور در حوزه‌هاي مختلف مأموريت سازماني شهرداري و كمي كردن آن‌ها براي تشخيص مناسب‌تر پيشرفت كار.

6- تدوين و اجراي سازوكارهاي تشويقي و تنبيهي در حوزه‌هاي مختلف شهرداري براي بالا بردن ضمانت اجراي راهكارهاي اتخاذشده اصلاح الگوي مصرف.

7- شهرداري تهران موظف است تا دو هفته پس از ابلاغ مصوبه نسبت به تشكيل شوراي عالي اصلاح الگوي مصرف با حضور مديران و متخصصين مربوط اقدام و نسبت به بررسي راهكارهاي اجرايي مفاد اين مصوبه راهكارهاي عملي را پيش‌بيني و اجرايي كند.

د - ضوابط و استانداردها:

ـ تعيين استاندارد در حوزه‌هاي مختلف خدمات شهري، حمل‌ و نقل و ترافيك، برنامه‌هاي عمراني، پل‌هاي مكانيزه و ... .

هـ - ضوابط حقوقي و قانوني:

ـ شهرداري تهران موظف است قوانين و آيين‌نامه‌ها و نيز مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران را مورد بازنگري قرار داده و چنانچه قوانين، آيين‌نامه‌ها يا مصوباتي براي اصلاح الگوي مصرف نياز به تغيير يا ايجاد دارد اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.

و - برنامه‌ريزي، سنجش و ارزيابي:

1- ارائه «پيوست بهينه‌سازي و اصلاح الگوي مصرف» در طرح‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌هاي مصوب شهرداري.

2- تهيه جداول سنجش كمي و كيفي ميزان تحقق اصلاح الگوي مصرف، توليد و ارائه خدمات در حوزه شهرداري‌ها در بخش‌هاي «عمراني، ترافيكي مالي و اداري، خدمات شهري، فرهنگي، اجتماعي، خدمات فني، مهندسي، ساخت‌ و ساز و معماري، خدمات رفاهي» به‌ نحوي‌ كه در پايان سال بتوان با اندازه‌گيري اين شاخص‌ها، ارزيابي درستي از اقدامات انجام‌ شده و مقايسه آن در اين خصوص ارائه داد.

تصویر مصوبه الحاق نشده است.