laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/160/17963
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1379/09/14


اساسنامه شركت سهامي راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو)

مصوب 1379/09/07


نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

اساسنامه شركت سهامي راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو)

ماده اول (1):

شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو) كه به‌موجب ماده يك لايحه قانون اصلاح قانوني تأسيس شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه مصوب 1359/4/15 شوراي انقلاب اسلامي تأسيس گرديده شركتي است سهامي كه تابعيت آن ايراني و به‌موجب مصوبه شماره 10036/ت22986 هـ- مورخ 1379/3/24 و مصوبه شماره 17766/ت 23081 ه- مورخ 1379/5/4 هيئت‌وزيران وابسته به شهرداري تهران مي‌باشد.

ماده دوم (2):

مدت شركت نامحدود و مركز آن تهران است.

ماده سوم (3):

هدف شركت، احداث، بهره‌برداري، توسعه كمي و كيفي شبكه راه‌آهن شهري تهران و حومه مي‌باشد.

ماده چهارم (4):

وظايف و اختيارات شركت بدين قرار مي‌باشد:

1-4- هر نوع عمليات مطالعاتي و ساختماني ضروري.

2-4- خريد وسايل و ماشين‌آلات موردنياز

3-4- خريد و اجاره و تملك اراضي و املاك و همچنين پرداخت خسارت به مالكين املاك در اجراي قسمت اخير تبصره يك (1) ماده يك (1) لايحه قانوني اصلاح قانون تأسيس شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه مصوب 1359/4/15.

4-4- دريافت وام و اعتبار قوانين و مقررات مربوط،

5-4- انعقاد هرگونه قرارداد بر اساس مقررات آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي شركت.

6-4- انجام ساير عمليات مجاز اعم از عمراني، تجاري، بازرگاني و اقتصادي كه در جهت هدف فوق ضرورت داشته باشد.

ماده پنجم (5):

آئين‌نامه‌های مالي و معاملاتي اداري و استخدامي شركت ظرف مدت 6 ماه از تاريخ تصويب اين اساسنامه به ترتيب مقرر در اساسنامه تهيه و به تصويب خواهد رسيد و تا قبل از تصويب آئين‌نامه‌هاي جديد، مقررات آئين‌نامه‌هاي فعلي، جاري و مورد عمل خواهد بود.

ماده ششم (6):

سرمايه شركت مبلغ يكصد ميليون (100/000/000) ريال است كه به هزار سهم يكصد هزار (100/000) ريالي با نام تقسيم و تمامي آن قبلاً پرداخت‌ شده است.

ماده هفتم (7):

اركان شركت عبارتند از:

الف) مجمع عمومي،

ب) هيئت‌مديره و مديرعامل،

ج) حسابرس (بازرس).

ماده هشتم (8):

مجمع عمومي شركت متشكل از پنج (5) نفر به شرح زير مي‌باشد:

1- شهردار تهران.

2- سه نفر از افراد مطلع و صاحب‌نظر در امور حمل‌ونقل و ترافيك به انتخاب شوراي اسلامي شهر تهران.

3- معاون حمل‌ونقل و ترافيك شهرداري تهران.

ریاست مجمع عمومی با شهردار تهران می‌باشد.

ماده نهم (9):

مجمع عمومي حداقل سالي دو بار براي بررسي و تصويب برنامه‌وبودجه و همچنين تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت به دعوت رئيس مجمع تشكيل مي‌گردد.

ماده دهم (10):

مجمع عمومي عادي شركت به‌طور فوق‌العاده بنا به دعوت رئيس مجمع عمومي يا رئيس هيئت‌مديره و يا بنا به تقاضاي مديرعامل و يا بازرس شركت تشكيل خواهد شد كه در صورت اخير پس از اعلام تقاضا، دعوت براي تشكيل مجمع از سوي مديرعامل يا يكي از اعضاء هيئت‌مديره صورت مي‌گيرد.

ماده یازدهم (11):

تشكيل مجمع عمومي با دعوتنامه كتبي كه در آن دستور جلسه، زمان و محل تشكيل مجمع قيد گرديده باشد به عمل مي‌آيد. دعوتنامه بايد حداقل پانزده روز قبل از تاريخ تشكيل جلسه با مدارك لازم براي اعضاء مجمع فرستاده شود.

ماده دوازدهم (12):

جلسات مجمع عمومي با حضور شهردار تهران و اكثريت ساير اعضاء مجمع رسميت يافته و تصميمات مجمع عمومي با رأي اكثريت حاضر در جلسه به تصويب رسيده و قابل‌اجرا مي‌باشد. در صورت عدم حصول حد نصاب اعضاء براي رسميت جلسه مجمع عمومي، بنا به دعوت مجدد دعوت‌كننده، جلسه مجمع تجديد خواهد شد. زمان تشكيل جلسه مجدد حداكثر ظرف مدت يك‌ماه از تاريخ جلسه بدوي مجمع عمومي خواهد بود. جلسه مجدد مجمع عمومي با حضور رئيس مجمع و حداقل دو نفر از اعضاء مجمع رسميت يافته و تصميمات آن با رأي حداقل 3 نفر ملاك اجرا خواهد بود.

ماده سیزدهم (13):

هيئت‌مديره و حسابرس (بازرس) در جلسات مجمع عمومي حاضر خواهند بود ولي حق رأي ندارند.

ماده چهاردهم (14):

وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است:

1-14- بررسي و تصويب خط‌مشي‌ها، سياست‌ها و برنامه‌هاي كلي شركت.

2-14- رسيدگي و تأييد ترازنامه و حساب سود و زيان شركت با توجه به گزارش هيئت‌مديره و بازرس شركت.

3-14- بررسي و تهيه بودجه سالانه شركت و متمم و تفريغ آن به‌منظور ارائه به شوراي اسلامي شهر تهران جهت تصويب.

4-14- انتخاب و يا عزل اعضاء هيئت‌مديره و مديرعامل.

5-14- تعيين حقوق و مزاياي هيئت‌مديره و مديرعامل و تعيين حق‌الزحمه حسابرس (بازرس).

6-14- تصويب آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و استخدامي شركت و ساير آیین‌نامه‌هاي موردنياز شركت با پيشنهاد هيئت‌مديره.

7-14- تصويب تشكيلات شركت.

8-14- پيشنهاد هرگونه تغيير و اصلاح اساسنامه شركت برای تصويب در شوراي اسلامي شهر تهران.

9-14- تصويب افزايش يا كاهش ميزان سرمايه.

10-14- رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد سرمايه‌گذاري، مشاركت، اخذ وام و تحصيل اعتبار.

11-14- اتخاذ تصميم نسبت به پیشنهاد هيئت‌مديره در خصوص صلح و سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري با تصويب شوراي اسلامي شهر تهران.

12-14- رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير مسائلي كه مغاير با هدف شركت و قانون تجارت نباشد و در دستور كار جلسه منظور گردد.

ماده پانزدهم (15):

هيئت‌مديره شركت مركب از 5 نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل مي‌باشد كه به پيشنهاد رئيس مجمع عمومي و تصويب مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند كه از ميان آنان يك نفر به‌عنوان رئيس هيئت‌مديره و يك نفر به‌عنوان مديرعامل با پيشنهاد هيئت‌مديره و تصويب مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند.

تبصره:

رئيس هيئت‌مديره و مديرعامل مي‌تواند يك نفر باشد.

ماده شانزدهم (16):

مدت تصدي اعضاء هيئت‌مديره و مديرعامل سه (3) سال خواهد بود و انتخاب مجدد هر يك از اعضاء هيئت‌مديره و مديرعامل بلامانع است.

ماده هفدهم (17):

تصميمات هيئت‌مديره با اكثريت آراء اعضا اصلي (حداقل با سه رأي) معتبر است و تصميمات و نظرات هيئت‌مديره در دفتر مخصوص ثبت و ضبط خواهد شد.

ماده هجدهم (18):

هيئت‌مديره داراي وظايف و اختيارات زير است:

1-18- اداره امور شركت.

2-18- تهيه و تنظيم ترازنامه و گزارش سالانه و بودجه شركت.

3-18- رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به معاملات شركت.

4-18- تهيه و تدوين تشكيلات شركت جهت تصويب مجمع عمومي.

5-18- پيشنهاد هرگونه تغيير در اساسنامه جهت طرح در مجمع عمومي.

6-18- تهيه آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و استخدامي و ساير آئين‌نامه‌ها براي پيشنهاد به مجمع عمومي.

7-18- تصويب آئين‌نامه‌هاي اجرايي شركت در حدود مقررات اين اساسنامه و بنا به پيشنهاد مديرعامل.

8-18- پيشنهاد دريافت وام و اعتبار از منابع داخلي يا خارجي به مجمع عمومي.

9-18- تصويب قراردادها.

10-18- رسيدگي و اخذ تصميم در مورد كليه پيشنهادهاي مديرعامل و حسابرس.

11-18- پيشنهاد افزايش يا كاهش سرمايه شركت به مجمع عمومي.

12-18- پيشنهاد به مجمع عمومي در مورد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع امر به دادرسي.

13-18- رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به هر مسئله‌اي كه باهدف شركت مربوط باشد.

تبصره:

هيئت‌مديره مي‌تواند اختيار ناشي از بند 18 - 3 و 18 - 9 را با سقف مشخص و به‌صورت منجز به مديرعامل تفويض نمايد.

ماده نوزدهم (19):

مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت است كه عهده‌دار اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيئت‌مديره مي‌باشد. اداره امور شركت اعم از اداري و مالي و استخدامي در حدود آئين‌نامه‌هاي شركت و بودجه‌اي كه به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران رسيده باشد با مديرعامل است، لكن مديرعامل مي‌تواند قسمتي از اختيارات خود را با مسئوليت خود به معاونين يا مديران شركت تفويض نمايد.

ماده بیستم (20):

مديرعامل در برابر كليه دادگاه‌ها و مراجع قانوني و رسمي و مؤسسات خصوصي با حق توكيل نماينده تام‌الاختيار مي‌باشد.

ماده بیست و یکم (21):

حسابرس (بازرس) را مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب خواهد كرد و انتخاب مجدد وي بلامانع است.

تبصره:

مجمع عمومي موظف است ظرف مدت يك هفته پس از دريافت گزارش حسابرسي يك نسخه از آن را جهت بررسي به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

ماده بیست و دوم (22):

وظايف و اختيارات حسابرس (بازرس) به‌قرار زير است:

1-22- بررسي گزارش سالانه و رسيدگي به ترازنامه و حساب عملكرد و سود و زيان و صورت دارایی شركت و تطبيق آن با دفاتر و كارت‌هاي شركت و اظهارنظر درباره آن‌ها.

2-22- تهيه گزارش چگونگي عمليات و امور مالي سالانه شركت براي تقديم به مجمع عمومي.

3-22- گزارش مزبور بايد حداقل 10 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي از هر حيث آماده بوده و جهت بررسي هر يك از اعضاء مجمع عمومي ارسال و رونوشت آن به هيئت‌مديره فرستاده شود.

4-22- ساير وظايف مقرر در قانون تجارت.

تبصره:

حسابرس (بازرس) حق مداخله در امور جاري و اجرايي شركت را ندارد و اقدامات او در اجراي وظايف نبايد مانع جريان كارهاي شركت گردد ولي حسابرس (بازرس) مي‌تواند در هر موقع براي انجام وظايف خود به دفاتر و پرونده‌ها و اسناد شركت مراجعه نمايد و مديرعامل موظف است كليه اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نياز را در اختيار حسابرس (بازرس) قرار داده و همچنين تصميمات و صورت‌جلسات هيئت‌مديره را براي حسابرس (بازرس) ارسال نمايد.

ماده بیست و سوم (23):

سال مالي شركت از ابتداي فروردين تا پايان اسفندماه هرسال است.

ماده بیست و چهارم (24):

هيئت‌مديره شركت بايد هر سال مالي، صورت دارائي و ديون و ترازنامه را به‌ ضميمه گزارشي درباره وضع عمومي شركت در سال مالي مربوط حداكثر تا اول خردادماه سال بعد تهيه و حداقل سي روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي به‌ حسابرس (بازرس) تسليم نمايد و حسابرس (بازرس) مكلف است حداقل 10 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي نظر خود را كتباً به هيئت‌مديره اعلام نمايد.

ماده بیست و پنجم (25):

نحوه نگهداري دفاتر قانوني و نگهداري و تنظيم حساب‌ها و محاسبه استهلاك طبق مقررات و قوانين موضوعه خواهد بود.

ماده بیست و ششم (26):

مجمع عمومي شركت مي‌تواند در صورت اقتضاء، انحلال شركت و نحوه تصفيه را به شوراي شهر پيشنهاد كند تا از طريق قانوني اقدام به عمل آيد.

ماده بیست و هفتم (27):

كليه مسائل و موضوعاتي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني و تصريح نشده است تابع مقررات قانون تجارت خواهد بود.

اين اساسنامه مشتمل بر بيست‌وهفت (27) ماده و چهار (4) تبصره در اجراي مواد 4 و 136 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 79 و مصوبات شماره 10036/ت 22986 هـ مورخ79/3/24 و شماره 17766/ت23081 هـ مورخ 79/5/4 هيئت‌وزيران در تاريخ هفتم آذر ماه سال 1379 به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران رسيد و از تاريخ مذكور قابل‌اجرا مي‌باشد.

تصویر مصوبه الحاق نشده است.