laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/6953
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1378/08/09


تشكيل انجمن‌هاي شوراياري شهر تهران

مصوب 1378/08/04


نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

تشكيل انجمن‌هاي شوراياري شهر تهران

مقدمه:

با تشكيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا، بر اساس اصول ششم، هفتم، يك‌صدم، يك‌صد و يكم، يك‌صد و سوم، يك‌صد و پنجم و يك‌صد و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، گسترش فكر و عمل شورايي به ضرورتي تاريخي و اجتناب‌ناپذير تبديل‌ شده است.

به استناد ماده هفتادويك قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و با عنايت به حجم عظيم و گسترده مسائل و مشكلات مختلف شهري در ابعاد كمي و كيفي خصوصاً در كلان‌شهر تهران، رفع اين مشكلات و بهبود شرايط مستلزم تمركززدايي و بهره‌گيري از نظرات و ديدگاه‌هاي آحاد مردم و مشاركت عام و همه‌جانبه شهروندان مي‌باشد و ازجمله راه‌هاي مهم و باارزش جلب و تقويت مشاركت واقعي، پايدار، دائمي و نهادينه، تشكيل انجمن‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي مدني داوطلبانه و مردمي است.

در راستاي تحقق اهداف فوق و خصوصاً اجراي بندهاي ششم و هفتم ماده 71 قانون فوق‌الذكر، شوراي اسلامي شهر تهران به‌موجب اين طرح اقدام به تأسيس انجمن‌هاي شوراياري در محلات تهران مي‌نمايد.

فصل اول - كليات

ماده يك (1):

در جهت تحقق و اجراي قانون شوراها و تقويت مشاركت هرچه‌بيشتر شهروندان تهراني در سامان‌دهي امور مختلف شهري و جلب همكاري واقعي آنان در ارتقاء كيفيت زندگي شهروندان، انجمن‌هاي شوراياري شهر تهران وابسته به شوراي شهر تهران تشكيل مي‌شود.

تبصره يك:

در اين اساس‌نامه، انجمن شوراياري شهر تهران به‌‌اختصار انجمن شوراياري خوانده مي‌شود.

ماده دو (2):

انجمن شوراياري، انجمني غيردولتي، غيرمتمركز، غيرسياسي، داوطلبانه و مشاركتي و از جهت اقتصادي خودگردان مي‌باشد.

ماده سه (3):

انجمن شوراياري در مقياس محله در سطح شهر تهران فعاليت خواهدنمود.

تبصره يك (1): هر فرد فقط مي‌تواند عضو يك انجمن شوراياري باشد.

تبصره (2): نحوه برگزاري انتخابات در ميان داوطلبين تابع آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه متعاقباً توسط شوراي شهر تهران تهيه و به‌تصويب خواهد رسيد.

ماده چهار (4):

انجمن شوراياري، انجمني است خودگردان و ازاين‌رو مي‌بايد از هر حيث توسط خود اهالي اداره شود. لكن تا زمان كسب خودكفايي از مساعدت‌هاي شوراي شهر تهران برخوردار خواهدبود.

تبصره يك (1): عضويت افراد در انجمن شوراياري افتخاري و داوطلبانه است.

فصل دوم - شرايط عضويت و نحوه انتخاب اعضاي انجمن يا ساختار شوراياري

ماده پنج (5):

شرايط داوطلبان:

- تابعيت جمهوري اسلامي ايران

- تعهد و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

- داشتن حداقل سن 25 سال تمام در روز ثبت‌ نام داوطلبان.

- داشتن حداقل 6 ماه سابقه سكونت تأييد شده در محل.

- داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن.

- عدم سابقه مؤثر كيفري به‌تأييد مراجع مسئول.

ماده شش (6):

تعداد اعضاي اصلي و علي‌البدل انجمن شوراياري محله شامل 7 عضو اصلي و 3 عضو علي‌البدل مي‌باشد.

تبصره يك (1): اعضاي انجمن شوراياري در اولين جلسه، از بين خود يك رئيس انتخاب خواهند كرد كه مسئوليت سخنگويي و ارتباط با ساير انجمن‌ها و مكاتبات انجمن را بر عهده خواهدداشت. نحوه ارتباط انجمن شوراياري طبق آيين‌نامه‌اي كه توسط كميسيون فرهنگي، اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران تهيه و به‌تصويب خواهد رسيد، خواهدبود.

تبصره دو (2): اعضاي علي‌البدل انجمن شوراياري در كليه جلسات انجمن شركت نموده و در صورت غيبت اعضاي اصلي در هر جلسه از حق رأي برخوردار خواهدبود.

تبصره سه (3): هرگاه عضو يا اعضاء به‌ هر دليل از عضويت انجمن خارج شوند، اعضاي علي‌البدل به‌ ترتيب آراء دعوت خواهندشد.

ماده هفت (7):

اعضاي اصلي و علي‌البدل انجمن شوراياري براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند.

فصل سوم - اركان انجمن‌هاي شوراياري

ماده هشت (8):

اركان انجمن عبارت‌اند از: ستاد هماهنگي، انجمن شوراياري، گروه‌هاي كاري

ماده نه (9):

ستاد هماهنگي مركب‌از 3 نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران و به‌انتخاب اين شورا مي‌باشد.

ماده ده (10):

وظايف ستاد هماهنگي:

+ ارائه گزارش فعاليت انجمن‌ها به شوراي شهر

+ هماهنگي بين انجمن‌ها

+ ابلاغ تصميمات شوراي شهر به انجمن‌هاي شوراياري

+ پيگيري و اجراي برنامه‌ها و خط‌مشي‌هاي ابلاغ‌ شده از سوي شوراي شهر

+ انتقال پيشنهادات و نظرات و طرح‌هاي انجمن‌ها به شوراي شهر

+ بازرسي در صورت درخواست شوراي شهر

ماده يازدهم (11):

انجمن‌هاي شوراياري محلات به‌ منظور حسن انجام وظايف و امور محوله اقدام به تشكيل گروه‌هاي كاري با حضور متخصصين مربوطه خواهد نمود.

ماده دوازدهم (12):

وظايف انجمن شوراياري به‌شرح زير مي‌باشد:

1- تلاش در جهت ايجاد محيطي سالم از نظر زيست‌محيطي با هدف مبارزه با آلودگي خاك، آب، هوا، آلودگي‌هاي صوتي و صرفه‌جويي انرژي در اماكن از طريق همكاري با شوراي اسلامي شهر بنا به درخواست آن‌ها.

2- ارائه طرح و پيشنهاد براي بهبود وضع سفرهاي درون‌شهري با هدف بهينه‌سازي حمل‌ و نقل.

3- تهيه طرح‌ها و پيشنهادات در زمينه ايجاد نشانه‌ها و يادمان‌هاي شهري و پيشنهاد نام‌گذاري معابر، ميادين، خيابان‌ها و كوچه‌ها و... .

4- تلاش در جهت فراهم‌‌آوردن امكانات گذران اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و گسترش مراكز تفريحي، ورزشي، فرهنگي و هنري با هماهنگي دستگاه‌هاي ذي‌ربط.

5- همكاري با شوراي اسلامي شهر براي برقراري آرامش و امنيت شهري و مبارزه با آسيب‌هاي اجتماعي و زمينه‌هاي جرم‌خيز.

6- همكاري با شوراي اسلامي شهر براي معرفي و آموزش حقوق و وظايف شهروندان و مشاركت‌هاي مردمي و آگاه‌سازي همگاني.

7- ارائه طرح‌هاي پيشنهادي براي خودگرداني اماكن عمومي، تمهيد و تدارك زيباسازي و بهينه‌سازي فضاي زيست شهري و كمك به‌اجراي اين طرح‌ها.

8- همكاري در ايجاد فضاي سبز و اداره خودگردان بوستان‌هاي شهري و ياري‌رساندن به توسعه و احداث بوستان‌ها.

9- همكاري با شوراي اسلامي شهر در جهت توسعه مؤسسات عام‌المنفعه و فعاليت‌هاي داوطلبانه.

10- بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسايي‌هاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي، رفاهي و عمراني.

11- تهيه و ارائه پيشنهاد در زمينه‌هاي مختلف زندگي شهري.

12- تلاش در جهت اداره تأسيسات عمومي از طريق كار داوطلبانه.

13- همكاري با شوراي اسلامي شهر تهران در جهت تأسيس انواع انجمن‌هاي داوطلبانه در زمينه‌هاي امدادي، اجتماعي، ارشادي و تشكيل تعاوني‌هاي توليد، توزيع و مصرف و توزيع ارزاق عمومي.

14- همكاري با شوراي اسلامي شهر تهران در جهت كنترل قيمت‌ها و نرخ‌هاي كرايه درون‌شهري.

15- ارائه طرح‌هايي جهت آموزش برنامه‌هاي دفاع غيرنظامي به شهروندان و همكاري با شورا در جهت مقابله و پيشگيري از حوادث غيرمترقبه.

16- اقدام در جهت اداره فضاهاي عمومي از قبيل دارالتحفيظ، فضاهاي ورزشي، نگارخانه‌ها و ... با موافقت شوراي اسلامي شهر و شهرداري.

17- همياري در اداره اماكن مذهبي و فرهنگي بنا به‌ درخواست دستگاه‌هاي ذي‌ربط.

18- مشاركت در برگزاري انتخابات مجلس، رياست‌جمهوري و خبرگان از طريق همكاري با مسئولين، بنا به‌ درخواست مراجع قانوني ذي‌ربط.

19- همكاري با اداره راهنمايي و رانندگي در امر سامان‌دهي ترافيك شهر بنا به درخواست آن اداره.

تبصره يك (1): وظايف و اختيارات قانوني شوراي اسلامي شهر تهران قابل واگذاري و تفويض به انجمن‌هاي شوراياري نيست و كليه پيشنهادات و ارائه طرح‌هاي اجرايي براي شوراي شهر جنبه مشورتي داشته و در صورت تصويب توسط اين شورا اجرا خواهد شد.

تبصره دو (2): انجمن‌هاي شوراياري مستقيماً در امور نواحي و مناطق شهري دخالتي نخواهند داشت.

ماده سيزدهم (13):

آيين‌نامه‌هاي اجرايي، انضباطي و انتخابات و طرح تفصيلي و ساختار سازماني انجمن‌هاي شوراياري حداكثر تا 2 ماه توسط كميسيون فرهنگي، اجتماعي شورا تهيه و جهت تصويب شوراي شهر تقديم خواهد شد.

فصل چهارم - انحلال انجمن و ساير موارد

ماده چهاردهم (14):

انجمن شوراياري در موارد كاهش تعداد اعضاء و تخلف از حيطه وظايف با پيشنهاد سه نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران و تصويب اين شورا منحل مي‌شود.

ماده پانزدهم (15):

اين طرح شامل مقدمه و چهار () فصل و در (14) ماده و نه (9) تبصره در سي‌ و پنجمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر تهران به‌تاريخ سه‌شنبه چهارم آبان‌ماه 1378 به‌تصويب شوراي اسلامي شهر تهران رسيد.

تصویر مصوبه الحاق نشده است.