laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2467/13125
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/05/10


طرح آبرساني اضطراري شهر تهران

مصوب 1397/05/07


مشاهده متن:
نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران

مقدمه:

تهران به عنوان مرکز حاکمیتی کشور از اهمیت فوق‌العاده‌ای در پایداری ملی برخوردار است. با توجه به خطرپذیری بالای شهر تهران در خصوص رخداد زلزله و سوابق تاریخی آن و درس آموخته‌های زمین‌لرزه‎های گذشته، اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران برای حفظ حیات شهروندان و محافظت شهر از طریق تأمین نیازهای فوری آب در بخش شرب، خاموش کردن آتش و اورژانس با رویکرد محله محور ضرورت و فوریت دارد.

در راستای اجرای بند هفتم سیاست‌های کلی نظام در حوزه پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه، ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی مصوب 1384/02/03 مجمع تشخیص‌ مصلحت نظام، بند 9-2 طرح جامع شهر تهران ابلاغی به شماره 300/310/2006 به تاریخ 1387/01/26 در خصوص بهبود سیستم مدیریت بحران و ارتقاء کیفیت دفاع غیرعامل شهر تهران، ردیف 11 مصوبه هیأت وزیران به شماره 57144 / ت 53518 ه به تاریخ 1396/05/11 در خصوص تأمین آب و برق اضطراری کلانشهرها در زمان بحران، مصوبه هیأت وزیران به شماره 53291/50128 به تاریخ 1396/04/28 درخصوص برنامه‌های اولویت‌دار کاهش خطرپذیری شریان‌های حیاتی شهر تهران، مصوبه هیأت وزیران به شماره 2730-89/م/44441 به تاریخ 1389/02/04 در خصوص وظایف و تکالیف دستگاه‌های اجرایی به منظور آمادگی و مقابله با حوادث غیرمترقبه در تهران و ماده 80 برنامه پنج‌ساله دوم شهرداری تهران و تبصره ذیل آن، و همچنین بند 10 ذیل ماده‌واحده مصوبه «الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه لایحه برنامه عملیاتی واکنش اضطراری برای مقابله با زلزله در شهر تهران» شورای اسلامی شهر تهران -ابلاغی به شماره 160/2442/4533 به تاریخ 1397/02/26، شهرداری تهران مکلف است با مشارکت سایر دستگاه‌های ذیربط و با محوریت شرکت آب و فاضلاب استان تهران نسبت به همکاری در اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران اقدام نماید.

ماده اول(1)- تعاریف:

آبرسانی اضطراری: به فرآيند آبرسانی در شرایط اضطرار ناشی از رخداد زلزله كه شبکه‌های آبرسانی موجود دچار اشکال یا وقفه شده و ساز و كارهاي عادي و ظرفيت‌هاي موجود قادر به آبرساني كافي، سالم و يا گسترده نباشد، اطلاق مي گردد.

مراحل زمان اضطرار: در این مصوبه، مرحله اول زمان اضطرار شامل 72 ساعت اولیه پس از رخداد زلزله، مرحله دوم پس از آن تا 10 روز پس از زلزله و مرحله سوم پس از آن تا عبور از شرایط اضطراری را شامل می شود.

آب اضطراری پایه: به حداقل‌های کمی و کیفی آب مورد نیاز محلات شهر تهران برای شرب، خاموش کردن آتش و اورژانس با هدف حفظ حیات شهروندان و محافظت از شهر در برابر پیامدهای ناشی از بحران، در تعامل با استانداردها و مقدورات اجرایی اطلاق می‌گردد.

ایستگاه (پایگاه) آبرسانی اضطراری: به مکانی شامل مجموعه‌ای از تأسیسات آبرسانی اضطراری که در فواصل دسترسی تقریبی واقع در محلات شهر برای تأمین نیازهای آب اضطراری پایه مورد نیاز برای شرب، خاموش کردن آتش و اورژانس اطلاق می‌گردد.

مراکز حیاتی، حساس و مهم: مراکز حیاتی که دارای گستره فعالیت ملی و وجود استمرار فعالیت آنها برای کشور حیاتی است و آسیب یا تصرف آنها توسط دشمن باعث اختلال کلی در امور کشور می‌گردد. مراکز حساس، مراکزی هستند که دارای گستره فعالیت منطقه‌ای (چند استانی) هستند و وجود استمرار فعالیت آنها برای مناطق کشور ضروری است و آسیب یا تصرف آنها توسط دشمن باعث اختلال در مناطقی از کشور می‌گردد.

مراکز مهم، که دارای گستره فعالیت محلی هستند و وجود استمرار فعالیت آنها برای بخشی از کشور دارای اهمیت است و آسیب یا تصرف آنها توسط دشمن باعث اختلال در بخشی از کشور می‌گردد.

ماده دوم (2) ـ اهداف:

با رویکرد افزایش تاب‌آوری در مواجهه با رخداد زلزله، اهداف آبرسانی اضطراری شهر تهران به شرح ذیل می‌باشد:

1. تأمین آب اضطراری پایه برای شرب شهروندان، با هدف حفظ حیات شهروندان پس از زلزله و بحران

2. تأمین آب اضطراری پایه برای خاموش کردن آتش، با هدف محافظت از شهر در برابر آتش‌سوزی‌های پس از زلزله و بحران

3. تأمین آب اضطراری پایه برای مراکز خدمات درمان اضطراری و بیمارستان‌ها، با هدف کاهش تلفات مصدومان پس از زلزله و بحران

ماده سوم (3)- وظایف و اختیارات:

1- شرکت آب و فاضلاب استان تهران مکلف است برای تأمین آب پایه شرب شهروندان در شرایط اضطراری مطالعات مهندسی طرح یکپارچه آبرسانی اضطراری شرب برای زلزله و شرایط اضطراری شهر تهران را به صورت محله محور که از طریق مراجع ذیصلاح به تصویب رسیده است، مبنای عمل قرار دهد و متعاقباً مطالعات لازم در خصوص مشارکت‌های اجتماعی به‌ویژه سازوکار و نحوه توزیع آب در شرایط اضطراری را با همکاری کارگروه تخصصی تشکل‌های مردم‌نهاد شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران ظرف یک (1) سال تهیه و عملیاتی نماید.

تبصره:

شرکت آب و فاضلاب استان تهران موظف است همپوشانی مناسبی در مراکز تعبیه مخازن دفنی آب اضطراری با اماکن تخلیه امن اضطراری با در نظر گرفتن سایر ملاحظات مانند نزدیکی به شبکه آبرسانی، شرایط ساختگاه و امثالهم در مکان‌یابی طرح رعایت نماید؛ به این منظور کمیته مشترکی با محوریت شرکت آب و فاضلاب استان تهران و مشارکت سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط تشکیل خواهد شد.

2- شهرداری تهران (سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی) موظف است نسبت به اجرای طرح آبرسانی اضطراری در موضوع تأمین آب برای اطفاء حریق در شرایط اضطراری در برنامه مدون حداکثر پنج (5) ساله اقدام نماید.

تبصره یکم (1):

شهرداری تهران (سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی) با هماهنگی شرکت آب و فاضلاب استان تهران، موظف است نسبت به انجام مطالعات مهندسی آبرسانی اضطراری برای آب مورد نیاز آتش نشانی برای خاموش کردن آتش سوزی‌های پس از سوانح و زلزله شهر تهران به صورت محله محور در بازه زمانی حداکثر یک (1) ساله اقدام نماید.

تبصره دوم (2):

شهرداری تهران (سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی) موظف است علاوه بر ظرفیت آبرسانی شهری، نسبت به بررسی و به‌کارگیری سایر ظرفیت‌های موجود در شهر ازجمله منابع عمومی مانند دریاچه‌ها، حوضچه‌ها، آب‌های سطحی، استخرها، چاه‌های در اختیار شهرداری و آب­‌های سطحی برای مواقع اضطراری در برنامه‌های عملیاتی لحاظ نموده و دسترسی به این محدوده‌ها و نصب تجهیزات مناسب و تسریع در امر آبگیری خودروهای آتش‌نشانی را در نظر گیرد.

3- شرکت آب و فاضلاب استان تهران بر اساس مطالعات مهندسی نسبت به اجرای طرح آبرسانی اضطراری در موضوع تأمین آب اضطراری پایه برای شرب شهروندان در شرایط اضطراری در برنامه مدون حداکثر پنج (5) ساله اقدام نماید.

تبصره یکم (1):

به منظور جلوگیری از هرگونه تغییر کاربری موجود و یا به‌کارگیری و عدم استفاده غیر در اماکن مورد نظر، شرکت آب و فاضلاب استان تهران متعهد است با کمترین تغییرات، از فضاها استفاده نماید.

تبصره دوم (2):

شرکت آب و فاضلاب استان تهران متهعد است با همکاری وزارت بهداشت برای در اختیار قراردادن زمین، نسبت به اجرای مخزن ذخیره آب اضطراری (به حجم 100 متر مکعب) در محوطه ده بیمارستان اولویت‌دار شهر تهران در طی دوره اجرای طرح اقدام نماید.

4- شرکت آب و فاضلاب استان تهران متعهد است با همکاری شهرداری تهران (معاونت امور اجتماعی و فرهنگی) و کارگروه تخصصی تشکل‌های مردم‌نهاد شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران، در اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران از ظرفیت‌های موجود سازمان‎های مردم‌نهاد و شورایاری‌ها استفاده نموده و نسبت به تهیه پیوست اجتماعی طرح و سازماندهی، آموزش و به‌کارگیری گروه‌های داوطلب مردمی تحت عنوان «میرآب» برای همکاری در طرح اقدام نماید.

5- شهرداری تهران موظف است نسبت به اجرای برنامه تجهیز ایستگاه‌های آتش‌نشانی موجود دارای قابلیت، به ظرفیت‌های ذخیره آب اضطراری در بازه زمانی حداکثر پنج (5) ساله اقدام و با اتخاذ ساز و کارهای لازم پیش‌بینی و اجرای آن را به حجم متناسب، برای ایستگاه‌های جدیدالاحداث تأمین نماید.

6- شهرداری تهران مکلف است نسبت به در اختیار قرار دادن فضاهای مورد نیاز اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران در مکان‌های عمومی مانند پارک‌ها، فضاهای سبز، پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران، ایستگاه‌های آتش‌نشانی، اماکن اسکان اضطراری و تخلیه امن، مجموعه‌های ورزشی و سایر ظرفیت‌های در اختیار شهرداری اقدام نماید.

7- شهرداری تهران (معاونت معماری و شهرسازی) با همکاری سازمان نظام مهندسی و سایر سازمان‌های ذیربط موظف است ضوابط لازم برای پیش‌بینی و استقرار مخازن ذخیره آب اضطراری در شهرک‌ها، مجتمع‌های بزرگ مسکونی و عمومی و مراکز بزرگ جمعیتی جدیدالاحداث را حداکثر ظرف یک (1) سال فراهم و ملزم به اجرا نماید.

8- شهرداری تهران موظف است با لحاظ مبلمان شهری، همکاری لازم برای عملیاتی نمودن طرح مخازن ذخیره آب اضطراری را به نحو مقتضی در ساز و کارهای مربوطه پیش‌بینی و لحاظ نماید.

9- شهرداری تهران (معاونت امور اجتماعی و فرهنگی) موظف است در راستای فرهنگ‌سازی، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به شهروندان ظرفیت‌ها و ابزارهای تبلیغاتی را به نحو مقتضی در طرح آبرسانی اضطراری تهران فعال نماید.

10- مراکز فرهنگی و مذهبی در اختیار شهرداری تهران، با لحاظ ظرفیت محوطه این اماکن، نسبت به در اختیار قراردادن زمین های مورد نیاز طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران همکاری نماید.

ماده چهارم (4)- منابع مالی:

به منظور اجرای طرح مزبور منابع مالی از طریق روش‌های زیر تأمین خواهد شد:

1- به استناد ماده 7 مصوبه شورای عالی اقتصاد – ابلاغی به شماره 144975 به تاریخ 1394/7/5 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شورای اسلامی شهر تهران به شرکت آب و فاضلاب استان تهران اجازه می‌دهد برای اجرای بند 1 ماده 2 این مصوبه، پس از ارائه لایحه و طی مراحل قانونی نسبت به تأمین کسری بخشی از هزینه‌های خدمات آب در طرح‌های توسعه‌ای آبرسانی اضطراری شهر تهران از طریق قبوض آب‌بهای صادره در بازه زمانی پنج (5) ساله از هر یک از مشترکین شهر تهران اخذ نماید.

2- شرکت آب و فاضلاب استان تهران با همکاری شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران از محل ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب مجلس شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ 1380/11/27 و آیین­‌نامه اجرایی آن مصوب هیأت دولت در تاریخ 1384/03/01 اعتبارات مربوطه را اخذ و صرفاً جهت اجرایی نمودن طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران هزینه نماید.

3- شرکت آب و فاضلاب استان تهران با در نظر گرفتن بندهای فوق‌الاشاره، پیش‌بینی لازم را در برنامه و بودجه سنواتی خویش برای پیشبرد طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران لحاظ نماید.

4- شهرداری تهران موظف است پیش‌بینی و تخصیص لازم به منظور مطالعات و اجرای طرح آبرسانی اضطراری را برای تأمین نیازهای آتش‌نشانی شهر تهران در ایستگاه‌های آتش‌نشانی که قابلیت اجرا دارند، برای وضعیت‌های تعلیق شبکه آبرسانی از محل منابع داخلی به عمل آورد.

5- به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توصیه مؤکد می‌شود هزینه مطالعات و اجرای طرح آب اضطراری را برای تأمین نیازهای خدمات درمان اضطراری و بیمارستان‌های شهر تهران برای وضعیت‌های تعلیق شبکه آبرسانی شهر در برنامه و بودجه سالیانه خویش به ویژه مراکز درمانی بزرگ و بیمارستانی به نحو مقتضی منظور نماید.

ماده پنجم (5)- سایر دستگاه‌های همکار:

1- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توصیه مؤکد می‌شود با هماهنگی شرکت آب و فاضلاب استان تهران، نسبت به انجام مطالعات مهندسی آبرسانی اضطراری پس از زلزله و سایر شرایط اضطرار برای خدمات درمان اضطراری و بیمارستان‌های شهر تهران در بازه زمانی حداکثر یک (1) ساله اقدام نماید.

2- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توصیه مؤکد می‌شود نسبت به تجهیز و تأمین مخازن آب اضطراری مراکز خدمات درمانی اضطراری و بیمارستان‌ها برای وضعیت‌های تعلیق شبکه آبرسانی در بازه زمانی حداکثر پنج (5) ساله اقدام نمایند. همچنین تأکید می‌شود با اتخاذ ساز و کارهای لازم پیش‌بینی و اجرای مخازن ذخیره آب اضطراری به حجم متناسب را برای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی جدیدالاحداث در ضوابط تضمین نماید.

3- به سازمان‌های آموزش و پرورش شهر و شهرستان‌های تهران توصیه مؤکد می‌شود با لحاظ ظرفیت محوطه مدارس نسبت به در اختیار قرار دادن زمین‎های مورد نیاز برای اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران با شرکت آب و فاضلاب استان تهران همکاری نماید.

4- به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی توصیه مؤکد می‌شود با لحاظ ظرفیت محوطه دانشگاه‌ها نسبت به در اختیار قرار دادن زمین‌های مورد نیاز طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران همکاری نماید.

5- به مراکز حیاتی، حساس و مهم شهر تهران توصیه مؤکد می‌شود نسبت به بررسی و تأمین حداقل‌های مورد نیاز آبرسانی اضطراری را با همکاری شرکت آب و فاضلاب استان تهران برای نیازهای داخلی خویش اقدام نمایند.

6- به مراکز فرهنگی و مذهبی تهران توصیه مؤکد می‌شود با لحاظ محوطه اماکن فرهنگی و مذهبی نسبت به در اختیار قراردادن زمین‎های مورد نیاز طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران همکاری نماید.

7- به کارگروه تخصصی آموزش و اطلاع‌رسانی شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران به ویژه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران توصیه مؤکد می‌گردد نسبت به فرهنگ‌سازی اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی به شهروندان در راستای پیاده‌سازی طرح آبرسانی اضطراری اقدام نماید.

ماده ششم (6)- کارگروه نظارت، پایش و هماهنگی

کارگروه نظارت، ارزیابی و پایش جهت هماهنگ‌سازی در اقدامات اجرایی، تهیه آیین‌نامه‌ها، مطالعات، تهیه استاندارها و ضوابط فنی و همچنین پایش و ارزیابی دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط، تشکیل و نسبت به ارزیابی و ارائه گزارش در ادوار منظم و سالیانه در کلیه وجوه و مراحل طرح اقدام نماید.

اعضای کارگروه نظارت، هماهنگی و پایش به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

الف- نماینده تام‌الاختیارکمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی (رییس کارگروه)

ب- نماینده تام‌الاختیار شرکت آب و فاضلاب استان تهران (دبیر کارگروه)

ج- نماینده تام‌الاختیار شهرداری تهران

د- نماینده تام‌الاختیار سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

ه- نماینده تام‌الاختیار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

و- نماینده تام‌الاختیار گروه‌های داوطلب مردمی

ز- نماینده تام‌الاختیار مراکز آموزشی و دانشگاه‎های همکار

تبصره:

انتخاب نماینده گروه‌های مردم نهاد با پیشنهاد ستاد توان‌افزایی و حمایت از فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد شهر تهران خواهد بود.

ماده هفتم (7):

شهرداری تهران موظف است هر شش (6) ماه یک‌بار گزارش اجرای این مصوبه را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

تصویر مصوبه الحاق نشده است.